W coraz większej liczbie szkół pojawiają się moonkowe pakiety edukacyjne, czyli edycja szkolna „Twojego ciałpozytywnego dojrzewania” z plakatami i grami moonka:Dorastanie. Trafiają tam za sprawą ludzi, którzy zdają sobie sprawę jak ważne jest przekazywanie dzieciom rzetelnej wiedzy na temat zmieniającego się podczas dojrzewania ciała i którym zależy na tym, aby była przekazywana z szacunkiem, czułością i empatią. 

Test Image
czy wiesz, że

Czy wiesz, że…

W każdym przewodniku znajdziesz ciałopozytywny plakat. Warto zawiesić go na korytarzu, żeby dzieci wiedziały, że mogą sięgnąć w bibliotece po rzetelną wiedzę dotyczącą dojrzewania.

Przygotowałyśmy zestawienie grup ludzi i organów, którzy umożliwili dzieciom dostęp do wiedzy. Mamy nadzieję, że ich działania zainspirują innych i sprawią, żeby każde dziecko w Polsce mogło sięgnąć po „Twoje ciałopozytywne dojrzewanie” i dobrze czuć się w swoim ciele.

ŚWIATLI SAMORZĄDOWCY

Pierwsze samorządy, które zdecydowały się na zakup pakietów edukacyjnych  były z mniejszych miejscowości jak: Murowana Goślina, Siedlec i Komorniki, co zachwyciło nas i obaliło błędne założenie, że to raczej duże miasta będą zainteresowane przewodnikami. Na dodatek, szkoły z tych gmin miały już w swoich łazienkach pudełka z produktami menstruacyjnymi od Akcji Menstruacji, co w Polsce ciągle jest rzadkością. Niech żyją światłe samorządy z małych gmin!

Kolejne samorządy, które wyposażyły wszystkie szkoły na swoim terenie, głównie dzięki osobistemu zaangażowaniu pań burmistrzyń to warszawskie Śródmieście i Bielany. Czekamy na kolejne warszawskie dzielnice 🙂

Ciałopozytywne przewodniki są dostępne we wszystkich szkołach w Poznaniu!

No i Poznań. W listopadzie ciałopozytywne przewodniki po dojrzewaniu trafią do wszystkich szkół podstawowych! Mamy marzenie, aby wszystkie duże miasta, dla których ważne jest zdrowie i dobrostan dzieci, poszło za przykładem Poznania.

Czekamy na ruch kolejnych samorządów! Można pisać do nas bezpośrednio na edukacja@moonka.pl lub skorzystać z formularza zamówienia.

Test Image
czy wiesz, że

Czy wiesz, że…

Wyposażając szkoły w ciałopozytywne pakiety edukacyjne, samorządy realizują swoje zadania, nałożone na nie przez prawo oświatowe1 i umożliwiają szkołom realizację polityki oświatowej2 na rok szkolny 2022/2023.

RADY RODZICÓW I SZKOŁY

Szkoła podstawowa nr 1 w Mikołowie, SP nr 2 w Praszce i SP nr 342 w Warszawie to przykłady placówek z Radami Rodziców świadomymi potrzeb dojrzewających dzieci i szukających skutecznych rozwiązań. Rada Rodziców ma wpływ na życie szkoły i realizowane projekty. Często ze swojego budżetu finansuje doposażenie szkolnych bibliotek. 

„Ratunku – dojrzewam!” czyli projekt uczniowski w Szkole Podstawowej nr 162 w Łodzi

Wiemy o przewodnikach, które trafiły do szkoły za sprawą inicjatywy samych dzieci z Rady Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 162 z Łodzi. Brawo!

Znamy też przypadki, gdy książki zamówiły dla konkretnej placówki prywatne osoby.

Jeśli jesteś rodzicem, możesz zainteresować Radę Rodziców w swojej szkole moonkową ofertą. Zamówienie jest bardzo proste. Wystarczy skorzystać z tego formularza. Rada nie ponosi kosztów wysyłki i otrzymuje fakturę z odroczonym terminem zapłaty. 

Test Image
czy wiesz, że

Czy wiesz, że…

Jeden ciałopozytywny pakiet edukacyjny to 4 książki, z których w ciągu tylko jednego roku szkolnego roku może skorzystać ponad 60 dzieci. Dwie gry, które są w pakiecie, pozwalają na wielokrotne rozgrywki do dwudziestu czterech graczy.  To jest bardzo dobra inwestycja!

DOBROCZYŃCY 

W moonce zawsze szukamy synergii dla naszych działań. Dlatego współdziałamy z Akcją Menstruacją i Różową Skrzyneczką. Łączy nas m.in. wspólne hasło: „Podpasek i wiedzy!” 🙂. Dążymy do tego, żeby w każdej szkole w toalecie były podpaski, a w bibliotece rzetelna wiedza o dojrzewaniu.

moonka i Różowa Skrzyneczka, czyli łączymy siły z różnymi organizacjami

Ponad 40 placówek z małych miejscowości i wsi zostało wyposażone w różowe skrzyneczki z zapasem eko podpasek oraz egzemplarze „Twojego ciałopozytywnego dojrzewania” dzięki zbiórce społecznej na zrzutka.pl.

Ty też możesz zostać dobroczyńcą! Formularz zamówienia może wypełnić i opłacić każda osoba fizyczna. Ważne, żeby odbiorcą pakietu była szkoła, biblioteka lub inna placówka oświatowa.

Test Image
czy wiesz, że

Czy wiesz, że…

Na podstawie przewodników “Twoje ciałopozytywne dojrzewanie” i “Twojego ciałopozytywnego workbooka” powstały scenariusze zajęć do wykorzystania podczas lekcji wychowawczych, zajęć świetlicowych lub wdż? Scenariusze są dostępne do pobrania tutaj

P.S. Książki z serii „Twoje ciałopozytywne dojrzewanie” powstały dzięki wsparciu społecznościowemu, a ich edycja szkolna dzięki MagoVox. Fajne rzeczy robimy razem ❤️.

Ciałopozytywne pakiety dla edukacji w warszawskiej szkole podstawowej 🧡

1 Samorząd jest organem prowadzącym szkoły podstawowe. Według prawa oświatowego (art.10 pkt 5 Dz.U.2021.1082), do zadań organu prowadzącego należy m.in.  “wyposażenie szkoły (…) w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych”

2 Dwa pierwsze punkty podstawowych kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2022/2023 Ministerstwo Edukacji i Nauki wskazują:

  1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
  2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Ciałopozytywne pakiety edukacyjne „uzdalniają do odpowiedzialnych decyzji”, umożliwiają realizacji zajęć edukacyjnych wychowania do życia w rodzinie a także przyczyniają się do ochrony i wzmacniania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.