Aż 500 osób zgłosiło się na seminarium organizowane przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach i fundację moonka 9 listopada 2023 Spotkanie zatytułowano „Jak to jest być teraz chłopcem w Polsce – rekomendacje dla nauczycieli”.

Pretekstem do niego był raport „Dojrzewanie polskich chłopców” przygotowany przez infuture.institute we współpracy z fundacją moonka i instytutem badawczym PBS. Rozmawialiśmy o tym jak pomóc dojrzewającym w obecnych warunkach chłopakom. Podczas spotkania eksperci zwracali uwagę na najważniejsze elementy raportu i odpowiadali na pytania uczestników/niczek.

Floresy 1

W spotkaniu udział wzięli:

Ewa Pietruszczak – prezeska fundacji moonka, która przedstawiła kulisy powstania badania i wskazała na główne wnioski płynące z raportu.

Maciej Barczak – psycholog i trener, podzielił się swoim doświadczeniem edukacji antyprzemocowej w ramach inicjatywy „Sztama w edukacji na rzecz zmiany”, dedykowanej pracy z chłopcami w wieku szkolnym. Zwrócił również uwagę na praktyczny wymiar rekomendacji prof. UAM dr hab. Iwony Chmury-Rutkowskiej, z które zawiera raport.

Grażyna Skirmuntt – biolożka z wieloletnim doświadczeniem nauczycielskim przybliżyła uczestnikom wyzwaniach związane z przebiegiem dojrzewania biologicznego, psychicznego, emocjonalnego i społecznego chłopców.

Tomasz Wojtasik – psycholog i coach, wniósł do dyskusji elementy coachingowe, podkreślając wagę okresu dojrzewania w kształtowaniu się osobowości.

Seminarium spotkało się z pozytywnymi reakcjami uczestników, którzy podkreślili wartość praktycznych informacji i inspirującej dyskusji.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinaru.

Yt Zaslepka Webinar 9.11.2023