Razem z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym METIS zorganizowaliśmy 14. listopada 2022 roku, webinar dla nauczycielek, pedagogów, psycholożek szkolnych, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Jego tematem było praktyczne zastosowanie ciałopozytywnych scenariuszy lekcji, aby wzmacniać odporność psychiczną dzieci w wieku 8+.

Podczas spotkania, Paulina Dąbrowska przybliżyła koncepcję resilience i wyjaśniła związek między ciałopozytywnością a budowaniem odporności psychicznej u dzieci. Paulina zachęcała do zajrzenia na moonkowego bloga, żeby dowiedzieć się więcej na ten temat.

Tomek Wojtasik podzielił się swoim doświadczeniem wykorzystania scenariuszy z młodzieżą licealną, a Anna Głowacz opowiadała w jaki sposób pracuje ze scenariuszami w klasach IV-VIII.

Zajęcia prowadzone w oparciu o ciałopozytywne scenariusze pozwalają dzieciom skoncentrować się na sobie – na tym, co jest teraz czują i na tym, co teraz dzieje się wokół nich. Pomagają także w budowaniu empatii i zaufania w grupie rówieśniczej. Do dyspozycji są 3 scenariusze, każdy przygotowany jest na 45 minut zajęć:

  • „Widzę, czuję i doceniam” – te zajęcia pomagają wzmacniać poczucie własnej wartości i pewność siebie w relacjach interpersonalnych, uczą doceniania swojego ciała i rozwijają samoświadomość 
  • „Ciało i moje emocje – co je łączy”– te zajęcia pozwalają doświadczyć połączenia emocji z ciałem, ćwiczyć nazywanie emocji i budować samoświadomość, wzmacniać więzi rówieśnicze i tworzyć bezpieczną przestrzeń do wyrażania uczuć
  • „Kim jestem i co mogę” – te zajęcia pomagają kształtować świadomość ciała i uważności na nie, doceniać siebie i innych, doświadczyć połączenia emocji z ciałem, a także zacieśniać więzi między rówieśnikami i budować pozytywną atmosferę w klasie 

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinaru:

W spotkaniu udział wzięli:

Paulina Dąbrowska psycholożka i psychoterapeutka, autorka moonkowych ciałopozytywnych scenariuszy, od kilku lat związana z fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie prowadzi wsparcie telefoniczne oraz online w Telefonie Zaufania 116111. Twórczyni inicjatywy współ-twórz, w ramach której prowadzi m.in. program Lodołamacz dla klas szkolnych i superwizje dla nauczycieli. W książce Małgorzaty Musiał “Żyletkę noszę zawsze przy sobie”, dzieli się swoim doświadczeniami i przemyśleniami na temat powodów, dla których tak wielu młodych ludzi boryka się teraz z depresją i co my dorośli możemy z tym zrobić.

Tomasz Wojtasik jest psychologiem, dyplomowanym nauczycielem i konsultantem ROM-E w Katowicach. Koordynator projektu Szkoły Promujące Zdrowie w województwie śląskim, trener Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, trener programu Projekt Bohaterskiej Wyobraźni, certyfikowany Edukator Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie. Pracuje z dyrektorami szkół i nauczycielami nad zagadnieniami m.in. wypalenia zawodowego, stresu w życiu codziennym i zawodowym, budowania sieci szkół wsparcia i edukacji zdrowotnej.

Anna Głowacz – mgr pedagogiki religijnej i katechetyki oraz pedagogiki społeczno-opiekuńczej, absolwentka Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej “Ignatianum” w Krakowie (2005). Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: Pedagogika sądowa z mediacją w Wyższej Szkole “Humanitas” w Sosnowcu (2008), Logopedia – studia kwalifikacyjne w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej (2014), Terapia pedagogiczna w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Od września 2001 r. pracuje jako nauczycielka religii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Sosnowcu. Od września 2016 jest nauczycielem-konsultantem w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.