Paulina Dąbrowska, pedagożka, autorka moonkowych ciałopozytywnych scenariuszy lekcji, wzięła udział w debacie „Dobrostan” w Miasteczku Edukacyjnym. Debata odbyła się 12. października. Cały dzień w Miasteczku poświęcony był pomocy psychologiczno-pedagogicznej i edukacji włączającej.

Debatę prowadziła Anna Kałuba – Korczak, psycholożka z „Uniwersytetu dla Rodziców”, która wskazywała m.in. że 30% dzieci szkolnych ma zaburzenia emocjonalne. 

Katarzyna Matusiak, dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej (PPP) nr 5 w Warszawie mówiła o systematycznym wzroście liczby uczniów korzystających z pomocy PPP. Robert Strzała, polonista zaangażowany w działania Stowarzyszenie dO!PAmina Lab przedstawiał m.in. fragmenty raportu z badania pilotażowego “Młodzi o szkole”, którego celem była próba określenia trudności, z jakimi na co dzień w swoim środowisku szkolnym zmagają się dzieci i młodzież.

Paulina, która pracuje w gabinecie terapeutycznym, a także dyżuruje przy telefonie zaufania 116 111 Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, podkreślała, że to na nas – dorosłych – spoczywa obowiązek pomocy dzieciom. Zwróciła uwagę, że niemal wszystkie dzieci, trafiające do jej gabinetu doświadczyły przemocy rówieśniczej i cierpią z powodu osamotnienia i braku relacji.

Z debaty, w której udział brała również widownia, wyłania się niestety smutny obraz niewydolnej, zbiurokratyzowanej i niedoinwestowanej pomocy instytucjonalnej. Na dziś, jakakolwiek zmiana i realna pomoc dla dzieci spoczywa na barkach zaangażowanych nauczycielek, nauczyciel, pedagogów i pedagożek. 

Jako moonka będziemy im pomagać, przygotowując łatwe do wykorzystania narzędzia jak scenariusze, które pozwalają budować relacje w klasie i wzmacniać odporność psychiczną.

Rodzicom, którzy potrzebują przyjacielskiego wsparcia w budowaniu relacji z dzieckiem, może przydać się ciałopozytywny workbook, w którym część ćwiczeń wykonuje się wspólnie z dzieckiem a wszystkie są super bazą do rozmowy o emocjach, potrzebach i mocnych stronach. Polecamy również moonkowego bloga i podcasty.

Całą debatę “Dobrostan” można obejrzeć tutaj :

Raport z badania https://szkolajestnasza.pl/2022/02/12/mlodzi-o-szkole-raport-z-badan/