Dojrzewające dzieci
- wielkie zmiany, wielki brak wiedzy, strach i samotność.
 

Okres dojrzewania trwa kilka lat i często zaczyna się już w IV klasie szkoły podstawowej. Przez ten czas dzieci poświęcają wiele godzin na zgłębianiu wiedzy o ułamkach, wojnach Persów z Grekami i budowie protistów. To jest ważne. Niemniej ważne jest zgłębienie wiedzy o tym jak rozwija się ich ciało, skąd biorą się różnice między równolatkami, po co są emocje i jaki jest ich związek z ciałem. Rodzice uważają, że „tę sprawę” załatwi szkoła. Nawet najlepszej szkole jest obecnie bardzo trudno zapewnić dzieciom należyte wsparcie w tej kwestii ze względu na brak narzędzi i zasobów.

Skutek jest taki, że dzieci zostają z problemami okresu dojrzewania same. Niemniej ważna jest wiedza o tym jak rozwija się ich ciało, skąd biorą się różnice między równolatkami, po co są emocje i jaki jest ich związek z ciałem. Cierpi ich zdrowie psychiczne, a często również fizyczne.​

Dziewczynki

W okresie dojrzewania wiele dziewczynek przestaje postrzegać swoje ciało jako naturalnego przyjaciela. Dojrzewanie to kilka lat, podczas których dziewczynki często doświadczają samotności, wstydu i lęku związanego ze zmieniającym się ciałem oraz z pierwszą miesiączką.

(źródło: raport dla Kulczyk Foundation, 2020)

Konfrontując się z nierealnymi wizerunkami kobiecych ciał i krzywdzącymi stereotypami dotyczącymi ich wyglądu, dziewczynki tracą naturalną pewność siebie i zaufanie do swojego ciała. Konsekwencje są poważne dla nich i dla świata.

Kiedy dziewczęta nie czują się dobrze we własnym ciele to:

(źródło: raport dla Kulczyk Foundation, 2020)

Chłopcy      

Dzieci nie uczą się radzenia sobie z emocjami. Szczególnie chłopcy przechodzą trening odcinania się od swoich uczuć i ciała, które staje się głównie środkiem do osiągania celów.

Chłopiec może być „łobuzem”, częściej wybaczana jest mu brawura, niebezpieczne zachowanie. Chłopcy mogą, a nawet powinni, według społecznych oczekiwań, ścigać się, walczyć, prężyć muskuły. Ten stereotyp również jest bardzo kosztowny

Trudno w to uwierzyć, ale główną przyczyną zgonów młodych mężczyzn (15-29 lat) są wypadki i urazy. Zdarzają się im aż 5 razy częściej niż kobietom w tym samym wieku (źródło: GUS). Mężczyźni są głównymi sprawcami bójek i przemocy, ale również głównymi jej ofiarami.

Stereotyp mówiący o tym, że mężczyzna nie może okazywać słabości ani prosić o pomoc ma przełożenie na dramatyczne statystyki – według policji, w Polsce w 2020 roku 8 na 10 udanych prób samobójczych zostało popełnionych przez mężczyzn.

Wpływ pandemii

Kondycja psychiczna dzieci pogarsza się w kolejnych fazach epidemii (źródło: raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej, luty 2021), a zdalne nauczanie ma „niekorzystny wpływ na proces kształcenia, wychowania i opieki, przyczyniając się do obniżenia jakości kształcenia, pogłębienia nierówności edukacyjnych oraz do pogorszenia kondycji psychofizycznej uczniów i nauczycieli” (źródło: raport NIK, luty 2022). Dzieci są osamotnione ze swoimi problemami, źle radzą sobie z emocjami, obniżonym nastrojem i przemocą w sieci.

W 2020 roku każdego dnia dwie nieletnie osoby usiłowały popełnić samobójstwo. W 2021, w samym okresie od stycznia do listopada, takich przypadków było dwa razy więcej. Najmłodsza osoba miała 7 lat (źródło: Komenda Główna Policji za Rzeczpospolita z 15 stycznia 2022).

Relacje rówieśnicze, kontakt z troskliwymi dorosłymi i dostęp do rzetelnej wiedzy na temat zmian zachodzących w ciele są ogromnie ważne w okresie dojrzewania

Razem oswajamy dojrzewanie

moonka to oddolna inicjatywa, która powstała w 2020 roku. Jej celem jest pomaganie dojrzewającym dzieciom i ich rodzicom w budowaniu pozytywnej relacji z ciałem, opartej na rzetelnej wiedzy, szacunku i czułości. 

Dzięki środkom pozyskanym ze zbiórek społecznych, organizacja wydała w 2021 przewodnik Twoje ciałopozytywne dojrzewanie dla dziewczynek, Twoje ciałopozytywne dojrzewanie dla chłopców, a także ciałopozytywną grą karcianą „moonka: Dorastanie”. Książki i gra są adresowane do dzieci w wieku 8-12 lat.

„Od pierwszego momentu myślenia o ciałopozytywnych przewodnikach, marzyłyśmy o tym, żeby KAŻDE dojrzewające dziecko, szczególnie to, które nie ma wsparcia w domu, mogło sięgnąć w szkolnej bibliotece po książki, które z czułością i empatią pomogą mu przygotować się na zmiany związane z dojrzewaniem, będą wspierać w stawianiu granic i w budowaniu zaufania do swojego ciała i emocji.”

- mówi Ewa Pietruszczak, prezeska moonki.​

MOONKA DLA EDUKACJI

Dzięki finansowemu wsparciu MagoVox, od marca 2022 roku możemy zaoferować Państwu ciałopozytywne pakiety dla szkół i placówek oświatowych. Są to zestawy szkolnej edycji przewodników „Twoje ciałopozytywne dojrzewanie” dla dziewczynek i „Twoje ciałopozytywne dojrzewanie dla chłopców”. Książki przeznaczone są dla dzieci w wieku 8-12 lat

W skład każdego pakietu wchodzą: 

Dostępne są dwa pakiety:
podstawowy z książkami i plakatami a także pakiet z grami, który jest rozszerzeniem pakietu podstawowego o dwie gry „moonka: Dorastanie”.

Question Aby zapewnić swobodny dostęp dzieci do przewodników, rekomendujemy zakup jednego pakietu na 30 dzieci. <p>[rozwiń by zobaczyć przykład]
Answer

Żeby obliczyć liczbę potrzebnych pakietów, należy zsumować liczbę uczniów w klasach  III-VI i sumę podzielić przez 30.

Przykład: W SP 182, są dwie klasy III (w sumie 60 uczniów) jedna IV (30 uczniów), jedna V (30 uczniów) i dwie VI (w sumie 60 uczniów) 60+30+30+60 = 180 uczniów / 30 (rekomendowana liczba uczniów na pakiet)

Aby zapewnić swobodny dostęp do przewodników dzieciom ze SP 182, warto zamówić 6 ciałopozytywnych pakietów edukacyjnych.

czapka_edu

Wystawiamy faktury przelewowe z odroczonym terminem płatności.
Oferta skierowana jest tylko do szkół i placówek oświatowych.

Zachęcamy do jej finansowania:

moonka powstała i realizuje swoje plany dzięki wsparciu wielu osób i organizacji takich jak m.in.